• Le catharisme et les cathares - un chapitre peu connu de l'histoire de France et de l'histoire religieuse de l'Europe
 • autrefois on (qui ?) appelait plutôt les adhérents du catharisme "des albigeois", comme si le mouvement était limité géographiquement à la ville d'Albi
 • un autre chapitre noir, cruel, de l'histoire de l'eglise chrétienne occidentale.

 • Historien om katharerne er et lidet kendt kapitel i Frankrigs historie og i europæisk religionshistorie
 • man (hvem?) kaldte tidligere også denne bevægelses tilhængere "albigensere", som om bevægelsen var geografisk begrænset til byen Albi
 • endnu et sort og grusomt kapitel i den vestlige kristne kirkes historie

Déclaration d'auteur

Il faut le dire, je suis athée, mais je porte en moi, depuis l'enfance, et je garde un respect profond du sentiment religieux chrétien, du christianisme en tant que mythe explicateur de la vie et de la mort, de notre existence sur terre.

Mais je serai athée tant que

 • la logique et la pensée me font conclure que c'est l'humanité qui a créé l'idée de Dieu, non l'inverse
 • l'analyse intellectuelle de l'histoire démontre que le christianisme - et cela va pour toutes les églises différentes qui se disent chrétiennes - est une force qui limite et qui opprime les hommes
 • les chrétiens justifient et défendent l'oppression de ceux qui pensaient autrement dans le passé, et maintiennent aujourd'hui un comportement idéologique intolérante qui opprime au niveau global, socialement et économiquement.

     Jes Lundt Hansen, juin 2001

Forfattererklæring

Jeg er ateist, det skal siges, men jeg bærer fra barndommen på, og nærer dyb respekt for den kristne religiøse følelse og for kristendommen som forklarende myte i forhold til liv og død, til vores tilværelse på jorden.

Men jeg forbliver ateist så længe

 • menneskelig logik og tænkning tvinger mig til at slutte, at det er menneskeheden, som har skabt Gud, og ikke omvendt
 • den intellektuelle analyse af historien påviser, at kristendommen - og det gælder alle dens forskellige kirker, som kalder sig kristne - er en kraft som begrænser og som undertrykker mennesker
 • de kristne retfærdiggør og forsvarer deres undertrykkelse af anderledes tænkende i fortiden, og i nutiden fører sig frem med ideologisk intolerance og social og økonomisk undertrykkelse på globalt plan.

     Jes Lundt Hansen, juni 2001

Le catharisme, qu'est-ce que c'était ?

 • c'était un mouvement hérétique du Moyen Âge qui n'existe plus
 • c'était une pensée, une manière de vivre opposée à la vie et à la doctrine de l'église catholique
 • c'était un renouveau des idées originelles du christianisme, un retour aux valeurs simples
 • c'était un mouvement pacifique contre le pouvoir absolu de l'église, et - politiquement - pour garder l'indépendance du sud de la France
 • c'était une manifestation humaine pour l'égalité, qui inclut même les femmes
L'Eglise de Minerve

Hvad var catharismen?

 • en kættersk bevægelse i middelalderen, som ikke eksisterer mere
 • en tænkning og en levevis i modsætning til den katolske kirkes doktrin og levevis
 • en fornyelse af kristendommens oprindelige idéer, en tilbagevenden til enkle værdier
 • en pacifistisk bevægelse mod kirkens absolutte magt og - politisk - for bevarelse af Sydfrankrigs uafhængighed
 • en menneskelig manifestation for lighed, en lighed som endda omfattede kvinder

Le catharisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui en reste ?

 • c'est la mémoire collective d'une expérience douloureuse, cruelle, fatale, mais qui donne de la fierté
 • c'est une partie du patrimoine du Midi de la France, de l'Occitanie
 • c'est une présence impressionnante, belle et exemplaire, sur Internet. Vous pouvez visiter le site www.cathares.org
 • c'est un atout touristique, donc économique, pour survivre dans le monde moderne dominé par la pensée protestante du libre échange qui valorise le pouvoir d'achat des hommes, pas les hommes, ni les valeurs humaines
Lysets due i Minerve

Stèle à Minerve

I byen Minerve valgte 180 catharer i 1210 at gå op på bålet frem for at sværge troskab mod kirken og paven.

Mindestenen er udført af Jean-Luc Séverac i 1982 og fremstiller den kathariske fredsdue, som han snarere ser som en lysets due.

Hvad er katharismen i dag, hvad er tilbage?

 • den kollektive erindring om en smertelig, grusom, fatal erfaring som indgyder stolthed
 • en del af Sydfrankrigs, Occitaniens, kulturelle arvegods
 • en imponerende, smuk og eksemplarisk tilstedeværelse på Internet, besøg www.cathares.org
 • en trumf for turismen, et økonomisk stærkt kort for at overleve i den moderne verden, som domineres af den protestantiske tanke om fri udveksling, som værdisætter menneskenes købekraft, men ikke menneskene eller menneskelige værdier

Quelques caractéristiques du catharisme

un mouvement européen qui s'étend environ de l'an 1000 jusqu'à 1300
La colombe cathare, symbole de paix et de lumière

Nogle af catharismens karakteristika

Bevægelsen er europæisk og udstrækker sig fra ca. år 1000 til 1300

la pureté

 • les cathares s'opposent au dogmatisme de l'eglise catholique: pour eux, l'eglise existe parmi les gens
 • ils comprennent à la lettre les idéaux et veulent être pauvres, chastes, obéïssant au Nouveau Testament, comme les apôtres
 • ils appellent ceux qui se sont engagés des Bons Hommes, des Chrétiens - des Bonnes Femmes, des Chrétiennes (on trouve aussi l'expression "les Parfaits / les Parfaites", mais cette désignation ne vient pas d'eux)
Branches de platane

renhed

 • catharerne modsætter sig den katolske kirkes dogmatisme: for dem er kirken noget, der eksisterer blandt mennesker
 • de opfatter idealerne bogstaveligt og vil være fattige, kyske, og adlyde det nye testamente, som apostlene
 • de kalder dem, der har engageret sig, for Gode Mænd, eller Kristne - Gode Kvinder også (man finder også udtrykket "de Fuldkomne", men denne betegnelse stammer ikke fra dem selv)

l'évangile, la bonne nouvelle

 • la Bible avec la bonne nouvelle offerte par le Christ, c'est le nouveau testament qui parle du salut
 • ceux qui entendent la bonne nouvelle s'éveillent et pourront recevoir le sacrement...
 • les Bons Hommes et les Bonnes Femmes prêchent l'Evangile sans parler de l'enfer et de la damnation. Ils croient au salut de tous les âmes, au salut universel, et parlent carrément contre la peur diffusée dans les églises catholiques. Leur message est d'un optimisme total...
 • leur fonction de prédicateur fait penser à Luther, au courants protestants qui surgissent au 16e siècle
 • ils font traduire en langues romanes les écritures, c'est-à-dire le nouveau testament
Béziers: Eglise de la Madeleine

Béziers
Eglise de la Madeleine

Le sac de Béziers
Massakren i Béziers fandt sted i 1210 og menes at have kostet ca. 20.000 mennesker livet, katolikker såvel som katharer.

5-6.000 havde søgt tilflugt i denne kirke, men efter sigende gav Abbé Arnaud-Amaury ordren:

Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens !

(Dræb dem alle, Gud genkender nok sine!)


evangeliet, den gode nyhed

 • Biblen som overbringer det gode budskab fra Kristus, det er det nye testamente som taler om frelse
 • de som hører den gode nyhed vækkes og kan modtage sakramentet...
 • de Gode Mænd og Kvinder prædiker evangeliet uden at tale om helvede og fordømmelse. De tror på, at alle sjæle bliver frelst, på den universelle frelse, og taler imod den frygt, som spredes i de katolske kirker. Deres budskab er helt igennem optimistisk...
 • deres virke som prædikanter minder om Luther, om de protestantiske strømninger som opstår i det 16. århundrede
 • de får oversat de hellige skrifter, dvs. det nye testamente, til de romanske sprog

Liens


www.cathares.org

 • un site très beau, très complet sur l'histoire et les lieux cathares

www.carcassonne.culture.fr

Liens vers des sites personnels, plus spécialisés, gnostiques

Rose Croix d'Or

 • explication des principes fondamentaux du catharisme

Antonin Gadal

 • page perso très complète, la spiritualité cathare selon Antonin Gadal

www.rennes-le-chateau.com

 • portail historique du village situé en Aude

Site consacré aux génocides de l'Eglise catholique

Vocabulaire


lien m link
site m hjemmeside
3D = tridimensionnel
médiéval   middelalder-
inclure  omfatte, inkludere
étranger  udenlandsk

gnostique   gnostisk, dvs. som holder sig til det, man kan erkende og vide
fondamental  grundlæggende
perso = personnel
selon  ifølge
portail m portal
situé  beliggende
consacrer à  hellige
génocide m  folkedrab
inquisition f  inkvisitionen, dvs. den katolske kirkes grusomme religiøse domstol over de "vantro"

Retour