Til alle som holder af fransk og Frankrig...
Pour tous les francophiles de tous les pays et de tous les sexes ...

Sproglige ressourcer

Le génie de la liberté

Le web français /
la toile française /
liens français

Moteurs de recherche :

  • Yahoo France -  Yahoo en français
  • Nomade - portail thématique
  • Google en français
  • Le Monde - un journal indépendant, peut-être le meilleur journal du monde
  • Yahoo France
  • AltaVista - vælg at søge efter sider på fransk
  • TV5 - TV5's hjemmeside er meget omfattende og kan bruges til at se nyheder, lytte til den nyeste musik og følge med i deres mange fine undervisningsprogrammer. Man kan altid se den seneste nyhedsudsendelse.

Visites photographiques ou visites virtuelles :

La France officielle :

Branches de platane

Faget fransk

Vielle

Retour